حمل و نصب بزرگترين كانورتر سنتز متانول جهان در پروژه متانول كاوه

 

به حول و قوه الهي و با همت دستان پرتوان مديران و مهندسان گروه صنعتي كاوه پروژه نصب راكتور ۱۲۵۰ تني مبدل سنتز متانول كشور از طريق نصب  مگاكرين ۱۶۰۰ تني در سايت متانول كاوه نصب و اجرا گرديد.

اين پروژه بزرگ از طريق بومي سازي تكنولوژي هاي روز جهان طراحي شده و اجراي آن توسط  تيم شركت طراحي و مهندسي پتروكاوه به انجام رسيده است. شايان ذكر است كه پروژه ياد شده از لحاظ فني و حجم عملياتي درجهان بي نظير مي باشد.