حضور گروه صنعتي كاوه در نمايشگاه آمبينته 2018

نمايشگاه آمبينته 2018 امسال شاهد حضور بزرگترين توليدكنندگان لوازم خانگي و ظروف آشپزخانه بود و غرفه گروه صنعتي كاوه مانند هرسال باحضور گروهي متشكل از مديران و كارشناسان واحد بلور، ميزبان بازديدكنندگان و مشتريان خود از سراسر دنيا بودند. در اين نمايشگاه آخرين محصولات و دستاوردهاي بلور كاوه به نمايش درآمده و خريداران بسياري را به خود جلب نمود. همچنين غرفه گروه صنعتي كاوه به لحاظ چيدمان و آراستگي نيز مورد توجه بازديدكنندگان قرار گرفت.